Welkom!
Wat goed dat je er bent.

Deze pagina is speciaal bedoeld voor werknemers van aangesloten organisaties. 

Op het werk kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag of integriteitskwesties, dit kan veel impact hebben op jou als mens, de samenwerking en de werksfeer.
Het is belangrijk dat jij lekker in je vel zit en je veilig voelt op de werkvloer. 

Zit je ergens mee? 

Mijn belangrijkste boodschap aan jou: maak het bespreekbaar. Hoe eerder, hoe beter en beter laat, dan nooit.   

Hartelijke groet,

P.s. Deze pagina is nog in ontwikkeling. Op korte termijn vind je hier meer informatie, tools en inspiratie. 

Informatiewijzer

Intimidatie

Wat is het?
Intimidatie op de werkvloer is ongewenst gedrag dat gericht is op het beledigen, vernederen, bedreigen of onder druk zetten van een persoon. Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Verbale intimidatie: Dit omvat het gebruik van beledigende, denigrerende of vernederende taal tegen een collega. Bijvoorbeeld het constant maken van denigrerende opmerkingen over iemands religie, afkomst, uiterlijk of seksualiteit.
 2. Non-verbale intimidatie: Dit omvat vijandig gedrag zonder woorden, zoals het constant negeren van iemands aanwezigheid, boze blikken, opzettelijk buitensluiten of het maken van gebaren om iemand te kleineren.
 3. Fysieke intimidatie: Dit omvat het gebruik van geweld, dreigementen, duwen, slaan of andere fysieke handelingen die bedoeld zijn om iemand angst aan te jagen of pijn te doen.
 4. Seksuele intimidatie: Dit omvat ongewenste seksuele opmerkingen, flirten, aanrakingen, seksueel suggestieve gebaren of het tonen van beledigende afbeeldingen. Het kan ook gaan om het afdwingen van seksuele gunsten in ruil voor gunstige behandeling op het werk.
 5. Psychologische intimidatie: Dit omvat het creëren van een vijandige werkomgeving door middel van constante kritiek, vernedering, pesten, roddelen, isolatie of het systematisch ondermijnen van iemands werkprestaties.

Voorbeelden van intimidatie op de werkvloer kunnen zijn:

 • Een leidinggevende die voortdurend beledigende opmerkingen maakt over een medewerker en zijn of haar werkprestaties belachelijk maakt.

 • Een collega die herhaaldelijk ongewenste seksuele opmerkingen maakt tegenover een andere collega, ondanks duidelijke afwijzing.

 • Een groep werknemers die een collega buitensluit, negeert en voortdurend vernederende grappen maakt over zijn of haar religie.

 • Een medewerker die dreigt met fysiek geweld of agressief gedrag vertoont tegenover een collega.

 • Een manager die systematisch de prestaties van een werknemer ondermijnt, voortdurend kritiek levert en onredelijke verwachtingen stelt.

Wat kun je zelf doen om intimidatie op de werkvloer tegen te gaan of te voorkomen?

 1. (H)erken het: Het is belangrijk om te (h)erkennen dat je te maken hebt met intimidatie en dat het niet jouw schuld is. Besef dat je het recht hebt om een veilige en respectvolle werkomgeving te hebben.
 2. Praat erover: Probeer het bespreekbaar te maken met de desbetreffende persoon, je leidinggevende, de HR- afdeling of met mij als vertrouwenspersoon.
 3. Zoek ondersteuning: Praat met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vriend, familielid of vertrouwenspersoon. Het delen van je ervaringen kan emotionele steun bieden en je helpen om helderheid te krijgen over je volgende stappen.
 4. Raadpleeg het beleid van je organisatie: Bekijk het beleid van je organisatie met betrekking tot intimidatie op de werkvloer. Het kan informatie bevatten over het melden van incidenten en de stappen die genomen moeten worden om het probleem aan te pakken.
 5. Verzamel bewijsmateriaal: Indien je overweegt om formele stappen te zetten kan het raadzaam zijn om een verslag te maken met de incidenten, waarbij je de datum, tijd, locatie, betrokken partijen en een beschrijving geeft van wat er precies gebeurd is. En bewijs, zoals e-mails, chatgesprekken, getuigenverklaringen of medische rapporten (indien van toepassing). Dit kan van pas komen bij het ondersteunen van je zaak.
 6. Zoek externe ondersteuning: Als je niet tevreden bent met de reactie van je organisatie of als je je niet veilig voelt om binnen je organisatie stappen te ondernemen, overweeg dan om externe hulp in te schakelen. Als extern vertrouwenspersoon kan ik je informeren en begeleiden gedurende het proces.

 

Agressie en geweld

Wat is het? 
Agressie en geweld op de werkvloer doen zich voor wanneer mensen fysiek, verbaal of psychologisch worden aangevallen of bedreigd tijdens hun werk. Dit kan variëren van schreeuwen, schelden en beledigen tot fysieke aanvallen en bedreigingen met geweld.

Wat kun jij zelf doen om agressie en geweld op de werkvloer te voorkomen of aan te pakken:

 1. (H)erken het: Het is belangrijk om te (h)erkennen dat je te maken hebt met intimidatie en dat het niet jouw schuld is. Besef dat je het recht hebt om een veilige en respectvolle werkomgeving te hebben.
 2. Meld het incident: Zorg ervoor dat je agressie-incidenten meldt bij je leidinggevende, HR-afdeling of bij mij als vertrouwenspersoon. Dit helpt om bewustzijn te creëren en mogelijk stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen.
 3. Ondersteuning zoeken: Als je slachtoffer bent geworden van agressie of geweld op het werk, zoek dan emotionele en professionele ondersteuning. Als extern vertrouwenspersoon kan ik naar je luisteren, we kunnen samen sparren, ik kan je informeren en je eventueel ondersteunen bij het nemen van stappen. Zo nodig kan ik je doorverwijzen voor passende hulp. 

Onthoud dat je er niet alleen voor staat. Aarzel niet om contact met mij op te nemen als je behoeft hebt aan vertrouwelijke ondersteuning of informatie. Samen kunnen we werken aan een veiligere en respectvolle werkomgeving waarin agressie en geweld geen plaats hebben.

Seksuele intimidatie

Wat is het?
Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag waarbij iemand wordt lastiggevallen, vernederd of onder druk wordt gezet op basis van zijn of haar geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het kan zich uiten in verbale opmerkingen, ongepaste grappen, aanrakingen, ongewenste voorstellen, obscene gebaren, digitaal pesten of zelfs fysiek geweld. Het kan zo schadelijk zijn en leiden tot emotionele stress, angst, verminderde productiviteit en een onveilig werkklimaat.

Wat kun je zelf doen om seksuele intimidatie tegen te gaan op de werkvloer?
Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om seksuele intimidatie tegen te gaan:

 1. (H)erken het: Leer de verschillende vormen van seksuele intimidatie kennen, zodat je ze kunt herkennen als ze zich voordoen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering.
 2. Praat erover: Het is cruciaal om te praten over seksuele intimidatie en het bewustzijn te vergroten. Maak het bespreekbaar bij iemand waarbij jij je veilig voelt. 
 3. Meld het incident: Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, is het belangrijk om dit te melden bij de juiste persoon binnen het bedrijf. Dit kan een leidinggevende, een HR-medewerker of een vertrouwenspersoon zijn. Zij kunnen je begeleiden en de nodige stappen ondernemen om het probleem aan te pakken.
 4. Ondersteuning zoeken: Als je slachtoffer bent geworden van seksuele intimidatie, is het belangrijk om professionele ondersteuning te zoeken. Een extern vertrouwenspersoon zoals ikzelf kan een vertrouwelijk luisterend oor bieden, je adviseren over de te nemen stappen en je begeleiden gedurende het proces.

Er bestaan hulplijnen die je anoniem kunt raadplegen voor emotionele steun, informatie en advies:
1. Slachtofferhulp Nederland
2. Verbreek de stilte
3. Fier
4. Centrum Seksueel Geweld 
5. Slachtofferwijzer van het Fonds Slachtofferhulp

Heb je vragen of zit je ergens mee? Voel je vrij om contact op te nemen! 

Pesten

Wat is het?
Pesten op de werkvloer gaat over aanhoudend ongewenst gedrag, waarbij iemand herhaaldelijk wordt blootgesteld aan negatieve acties of opmerkingen die schadelijk zijn voor zijn/haar welzijn en werkprestaties. Denk aan gemene opmerkingen, roddels verspreiden, ideëen continue afkraken, verbale beledigingen, uitsluiting, intimidatie, fysiek geweld tot digitale pesterijen. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, zoals stress, angst, depressie, verminderd zelfvertrouwen en een verstoorde werkomgeving.

Wat kun je zelf doen om pesten op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken?
Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om pesten op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken:

 1. (H)erken het: Leer de verschillende vormen van pesten herkennen, zodat je kunt ingrijpen wanneer het zich voordoet. Door bewust te zijn van pestgedrag kunnen we het tijdig signaleren en aanpakken.
 2. Investeer in de samenwerking: Bouw en onderhoud goede relaties met je collega’s. Dit helpt om een positieve en ondersteunende werkcultuur te bevorderen, waarin pestgedrag minder waarschijnlijk voorkomt.
 3. Stimuleer open communicatie: Spreek je uit! Moedig open communicatie aan binnen je team en organisatie. Als je getuige bent van pestgedrag, zoals iemand die voortdurend een collega negeert of belachelijk maakt, laat je stem horen! 
 4. Meld het pestgedrag: Praat met je leidinggevende, HR of bij mij als extern vertrouwenspersoon. Samen kunnen we kijken naar de beste manieren om het pesten aan te pakken en te zorgen dat het stopt.

Neem gerust contact met mij op als je behoefte hebt aan vertrouwelijke ondersteuning of advies bij het omgaan met pestgedrag op de werkvloer. 

Vaak is het een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken. Vanuit de overheid zijn er verschillende hulpmiddelen die je hierbij kunnen helpen.

Discriminatie

Wat is het?
Discriminatie op het werk gebeurt wanneer mensen onrechtvaardig behandeld worden op basis van zaken als hun ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, handicap of seksuele geaardheid. Denk aan oneerlijke behandeling, vooroordelen, uitsluiting, belachelijke promotiebeslissingen, talenten die genegeerd worden en zelfs het creëren van een vijandige werksfeer.

Wat kun je doen om discriminatie te voorkomen en aan te pakken? 

 1. Check je eigen vooroordelen: Het begint allemaal met bewustwording. Neem de tijd om je eigen vooroordelen en stereotypen onder de loep te nemen. Wees open-minded en bereid om te leren van anderen. Als je je bewust bent van je eigen vooroordelen, kun je actief werken aan het verminderen van discriminatie.
 2. Behandel iedereen met respect: Eenvoudig, maar belangrijk. Behandel je collega’s altijd met respect, ongeacht hun achtergrond of kenmerken. Waardeer hun ideeën, meningen en bijdragen. Moedig een cultuur van inclusie en gelijkheid aan.
 3. Trek aan de bel: Als je discriminatie op de werkvloer ziet gebeuren of er zelf slachtoffer van bent, laat het niet zomaar voorbijgaan. Meld het bij de juiste persoon binnen je bedrijf, zoals je leidinggevende, de HR-afdeling of bij mij als extern vertrouwenspersoon.
 4. Zoek ondersteuning: Voel je vrij om contact met me op te nemen als je vertrouwelijke ondersteuning of advies nodig hebt bij het aanpakken van discriminatie op het werk. Samen kunnen we werken aan een positieve verandering waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt.

Landelijke hulplijnen die je kunt raadplegen:

1. Radar

Niet-integer handelen

Wat is het?
Niet integer handelen verwijst naar situaties waarin werknemers zich niet houden aan ethische normen en waarden op het werk. Ik geef je een aantal voorbeelden:

 • Fraude: Het opzettelijk manipuleren van financiële gegevens, het indienen van valse declaraties of het stelen van geld van het bedrijf.
 • Belangenconflicten: Situaties waarin een werknemer persoonlijke belangen heeft die zijn professionele oordeel kunnen beïnvloeden, zoals het aannemen van geschenken of gunsten van zakelijke partners.
 • Diefstal of misbruik van bedrijfsmiddelen: Het stelen van fysieke eigendommen van het bedrijf, zoals apparatuur, voorraad of geld. Het misbruiken van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke doeleinden, zoals het gebruik van kantoorbenodigdheden voor thuisgebruik.
 • Discriminatie: Het onrechtmatig behandelen van collega’s op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, religie of seksuele geaardheid.
 • Pesten of intimidatie: Het herhaaldelijk lastigvallen, kleineren of bedreigen van collega’s, wat leidt tot een vijandige werkomgeving.
 • Vertrouwelijkheidsbreuk: Het ongeoorloofd delen van vertrouwelijke informatie over het bedrijf, klanten of collega’s met derden.
 • Misleiding van collega’s of klanten: Het opzettelijk geven van valse informatie aan collega’s of klanten om persoonlijk gewin te behalen of om anderen te benadelen.
 • Misbruik van machtspositie: Het gebruiken van een leidinggevende of hogere positie om anderen te manipuleren, te onderdrukken of te bevoordelen op oneerlijke wijze.

Hoe kunnen we niet integer handelen voorkomen en tegengaan? 

 1. Praat erover: Ga het gesprek met elkaar aan en stel elkaar de vraag ”hoe gaan we hier met elkaar om?”, ”wat zijn onze normen en waarden?”, ”wat kan wél en wat kan niet?” 
 2. Maak twijfelachtig gedrag bespreekbaar: Als je getuige bent van niet integer gedrag of als je erover twijfelt, meld het dan bij de juiste persoon binnen je bedrijf. Dit kan met de desbetreffende persoon, je leidinggevende, de HR-afdeling of een vertrouwenspersoon zijn.  
 3. Maak gebruik van interne kanalen: Veel organisaties bieden interne kanalen voor het melden van niet integer handelen, zoals een klokkenluidersregeling. Maak gebruik van deze kanalen als je zorgen hebt of informatie wilt delen. Als vertrouwenspersoon ben ik er om je hierbij te ondersteunen. 
 4. Het goede voorbeeld: Een goed voorbeeld doet volgen. 
 5. Zoek ondersteuning: Als je in een situatie terechtkomt waarin niet integer handelen plaatsvindt, zoek dan ondersteuning, bijvoorbeeld bij mij als extern vertrouwenspersoon. Ik kan luisteren naar jouw verhaal, je informeren en begeleiden bij de stappen die je eventueel wilt zetten. 

Voel je vrij om contact met me op te nemen als je vertrouwelijke ondersteuning of informatie nodig hebt.

De Wet bescherming klokkenluiders is ingevoerd om melders bescherming te bieden tegen benadeling. Meer informatie hierover vind je op de website van het Huis voor Klokkenluiders.

 Er bestaan hulplijnen waar je (anoniem) terecht kunt:
1. Meld Misdaad Anoniem (M.)

Handige tips en tools

 

Vraag en antwoord

 

Wanneer kan ik terecht bij de vertrouwenspersoon?

Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of integriteitskwesties op de werkvloer. Je problemen, zorgen of spanningen hoeven niet een crisispunt te bereiken voordat je mij als vertrouwenspersoon benaderd. Voel je vrij om mij te benaderen als je in meer of mindere mate te maken hebt met:
– Ongewenste intimiteit / seksuele intimidatie / seksueel grensoverschrijdend gedrag
– Pestgedrag 
– Discriminatie
– Agressie en geweld
– Intimidatie 
– Integriteitskwesties / integriteitsschendingen / misstanden 

Het belangrijkste is dat je het niet alleen hoeft te dragen. Als vertrouwenspersoon ben ik er voor jou! Vertrouwelijkheid en privacy staan centraal, zodat je vrijuit kunt praten zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen.

Wat doet de vertrouwenspersoon? En wat niet?

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Voor werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag of integriteitskwesties ben ik een onafhankelijke gesprekspartner. Het is mijn taak om professionele opvang, begeleiding en ondersteuning te bieden. Luisteren met alle aandacht, meedenken en informeren over mogelijke acties en (in)formele oplossingen. Ook bied ik nazorg en verwijs ik door wanneer dit nodig is. 

Wat doet een vertrouwenspersoon niet? 
Hoewel ik als vertrouwenspersoon een belangrijke rol speel bij het bieden van ondersteuning en begeleiding, zijn er bepaalde taken die niet binnen hun verantwoordelijkheidsgebied vallen. Ik doe niet aan waarheidsvinding. Ik ben geen coach, hulpverlener of probleemoplosser. Enkele zaken die ook niet tot mijn takenpakket behoren: 

1. Juridische vertegenwoordiging: Ik ben geen juridisch adviseur of advocaat. Ik kan je algemene informatie geven over juridische procedures, rechten en mogelijke stappen, maar ik kan je niet vertegenwoordigen in juridische zaken. In geval van juridische kwesties raad ik aan om professioneel juridisch advies in te winnen, indien nodig kan ik je doorverwijzen.

2. Conflictbemiddeling: Hoewel ik als vertrouwenspersoon kan helpen bij het faciliteren van gesprekken en het bevorderen van een positieve communicatie, is het niet mijn taak om als formele conflictbemiddelaar op te treden. In geval van ernstige conflicten kan het nodig zijn om een gespecialiseerde mediator of een andere vorm van conflictresolutie in te schakelen, indien nodig kan ik je doorverwijzen.

3. Therapie, coaching of counseling: Hoewel ik als vertrouwenspersoon kan luisteren naar persoonlijke zorgen en uitdagingen, is het niet mijn taak om therapeutische behandelingen of counseling te bieden. Wel kan ik doorverwijzen naar externe hulpbronnen, zoals professionele therapeuten, coaches of counselors, indien nodig.

Het is belangrijk om de beperkingen van mijn rol als vertrouwenspersoon te begrijpen en te weten dat ik werk binnen een specifiek mandaat.

 

Ik wil graag een afspraak. Hoe werkt dit?
 • Je kunt contact opnemen voor een afspraak, dit kan telefonisch, via e-mail of WhatsApp. We overleggen samen of onze afspraak telefonisch, fysiek of via beeldbellen plaatsvindt. Een fysiek gesprek vindt plaats op een locatie waar jij je prettig voelt. Dit kan een openbare ontmoetingsplek zijn, een rustige gespreksruimte of een wandeling in de natuur.
 • Alles wat je mij vertelt blijft onder ons. Het is belangrijk dat je de veiligheid voelt om vrijuit te kunnen praten, ik stel je graag op je gemak en bied jou de rust en ruimte om je verhaal te doen. Ik luister met alle aandacht, zonder oordeel. 
  Belangrijk om te weten: ons gesprek is volledig vertrouwelijk, strafbare feiten moeten echter gemeld worden.

   

 • Soms kan een luisterend oor en even sparren al voldoende zijn om je op weg te helpen. We kunnen ook samen zoeken naar een passende oplossing voor jouw situatie. Ik geef je inzicht in de mogelijke routes en daarbij behorende consequenties. Zo nodig kan ik je doorverwijzen naar externe deskundigen.

   

 • De regie ligt en blijft altijd bij jou. Jij beslist uiteindelijk zelf wat jij wel of niet wilt doen. Ongeacht welke keuze jij maakt, zal ik je daarin bijstaan.

   

 • Na afloop van het eerste gesprek maken we samen afspraken over een eventueel vervolg. 

Twijfel je of je bij mij aan het juiste adres bent? Bel, app of mail me gerust. Ik denk graag met je mee.

Hoe zit het met mijn privacy?

Je kunt volledig anoniem een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsplicht. Alles wat je mij vertelt blijft tussen ons. Strafbare feiten moeten echter gemeld worden.

In principe deel ik dus zonder toestemming géén informatie uit vertrouwelijke gesprekken met de werkgever. De vertrouwelijkheid waarborgen is mijn hoofddoel. Er zijn echter enkele uitzonderingen op de vertrouwelijkheid, afhankelijk van de specifieke situatie en wettelijke vereisten. In bepaalde gevallen kan ik informatie delen met anderen, zoals de werkgever:

 1. Wanneer jij uitdrukkelijk instemt met het delen van de informatie.
 2. Als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te delen, zoals bij vermoedens van strafbare feiten of een ernstige dreiging van zelfbeschadiging.
 3. Als er een direct gevaar bestaat voor de veiligheid van anderen, bijvoorbeeld bij ernstige dreiging of geweld.

In deze situaties zal ik jou op de hoogte stellen van mijn voornemen om informatie te delen en de reden daarvoor. Ik zal er altijd naar streven om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Het vertrouwen en jouw privacy staan altijd centraal in onze relatie. Ik zal mijn uiterste best doen om professioneel en ethisch te handelen, zodat de informatie veilig wordt behandeld en jouw belangen worden gerespecteerd.

Meer informatie over hoe je privacy geregeld is, vind je in de privacyverklaring

Bereikbaarheid

Op werkdagen ben ik telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur. 24 uur per dag bereikbaar via e-mail en WhatsApp. Ik streef ernaar om binnen 24 uur te reageren.

Bij afwezigheid of ziekte word ik waargenomen door één van de professionele partners waar ik mee samenwerk. 

Heb je een vraag? Voel je vrij om een berichtje te sturen en ik neem contact met je op.

9 + 8 =