Wanneer schakel je een vertrouwenspersoon in? 

We brengen vaak veel tijd door op ons werk. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen en onszelf kunnen zijn. Dan zitten we namelijk beter in ons vel, ervaren we meer werkplezier en blijven we vaak langer voor dezelfde organisatie werken.  

Vaak gaat het goed, maar waar mensen samenwerken, ontstaat nou eenmaal ook ”gedoe”.  

Je kunt er niet omheen. Ongewenst gedrag en integriteitskwesties zijn een serieus probleem in onze samenleving, wat niet voor niets veel aandacht krijgt in de media. Het heeft impact op de werknemer, de werksfeer én op jullie als werkgever. Voor velen lijkt het een ‘ver-van-mijn-bedshow’, maar het komt vaker voor dan je denkt. Ruim 1 op de 6 werknemers krijgt er mee te maken (TNO, 2018).

Als vertrouwenspersoon ben ik er voor werknemers die hiermee te maken krijgen. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan preventie, voorlichting en bewustwording. Voorkomen is beter dan genezen. 

Ongewenst gedrag 

Hoe we ons voelen op de werkvloer wordt beïnvloed door verschillende omstandigheden, zoals de omgang met de mensen om je heen.  
Als werkomstandigheden niet goed zijn, zoals de omgang met anderen, kan er werk stress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd en omvat de volgende thema’s:

 • Intimidatie
 • Pestgedrag
 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Seksuele intimidatie
 • Werkdruk (Dit onderdeel valt niet binnen het taakgebied van een vertrouwenspersoon)

   


Allemaal factoren die een f
linke impact kunnen hebben op hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Het kan leiden tot stress, verminderde werkplezier, motivatie en concentratie. Ook kan het leiden tot lichamelijke en psychische klachten (zoals een burn-out, PTSS en depressie), ziekteverzuim en soms zelfs langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid.  

In vrijwel iedere organisatie komt dit voor en veel mensen krijgen hier ooit mee te maken. Vaak gebeurt dit onbewust, soms ook bewust. 

Hoe we gedrag ervaren, is voor iedereen anders. Uiteindelijk is de werknemer degene die bepaalt waar zijn/haar grens ligt en wat dus grensoverschrijdend is. 

 

Integriteitskwesties 

Als je getuige bent of vermoedens hebt van niet-integer handelen kan dit veel impact hebben op jou als mens. Een integriteitsschending of misstand kan ook heel schadelijk zijn voor een organisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekteverzuim, personeelsverloop en bijkomende tijd en kosten. Ook kunnen integriteitschendingen serieuze imagoschade veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Het is dus voor iedereen van belang dat werknemers vermoedens tijdig en veilig bespreekbaar kunnen maken, de mogelijkheid krijgen om te sparren en veilig kunnen melden. Als vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor en geef ik informatie en advies over de mogelijke routes en acties. Bij een integriteitskwestie kun je denken aan:

 • Diefstal, verduistering of fraude
 • Corruptie (bijvoorbeeld omkoping, machtsmisbruik of vriendjespolitiek)
 • Afpersing
 • Misbruik van informatie of organisatiemiddelen
 • Onaanvaardbare nevenactiviteiten
 • Belangenverstrengeling