Disclaimer

Disclaimer

Kristy van der Heijden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 89124928, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.kristyvanderheijden.nl. 

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Kristy van der Heijden streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan geen garantie geven dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Kristy van der Heijden aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Eventuele verbeteringen of aanvullingen van de opgenomen gegevens zijn welkom.

Hoewel zij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kristy van der Heijden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Kristy van der Heijden heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in het vertrouwenswerk te informeren over de bijdrage die haar diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan een sociaal veilige werkomgeving. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vertrouwenswerk in de breedste zin van het woord.

Kristy van der Heijden kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze disclaimer? Stuur een e-mail naar: info@kristyvanderheijden.nl