Werkgebied.

kristy 44

Als extern vertrouwenspersoon sta ik voor een (sociaal) veilige werkomgeving. Het bewaken en verbeteren van bijvoorbeeld de werkomstandigheden, maar ook het bespreekbaar maken en aanpakken van niet-integer handelen. Voelen deze begrippen wat vaag? Kan ik me voorstellen. Op deze pagina neem ik je daarom mee in mijn werkgebied en leg ik precies uit wat hieronder valt. 

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Wist je dat 1 op de 5 mensen te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer? En dat terwijl de kans groot is dat je als werkgever denkt dat het een ver-van-je-bedshow is. Ongewenst gedrag is vaak niet zichtbaar en soms lastig te herkennen Het hoeft niet altijd ‘groot’ te zijn, het kan ook in de ‘kleine’ dagelijkse dingen zitten. Zijn de werkomstandigheden niet goed, dan kan er – zichtbaar of onzichtbaar – werkstress ontstaan. Dit noemen we psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ik neem je mee in de verschillende thema’s:

 • Intimidatie
 • Pestgedrag
 • Agressie
 • Discriminatie
 • Seksuele intimidatie
 • Werkdruk (valt niet onder werkgebied van vertrouwenspersoon)
kristy 44
path 64

Integriteit op de werkvloer.

Integriteit: het goede doen, ook als niemand kijkt. Met niet-integer gedrag bedoelen we alle situaties waarin iemand zich niet houdt aan de ethische normen en waarden op het werk. Je kunt onderscheid maken tussen integriteitsschendingen en misstanden. Komt het maatschappelijk belang in geding? Dan spreken we over een misstand.
De gevolgen van niet-integer gedrag op de werkvloer zijn aanzienlijk. Het kan leiden tot verhoogd ziekteverzuim, personeelsverloop, onrust, hoge kosten en imagoschade. Indien er vermoedens zijn van niet-integere handelingen op de werkvloer, of wanneer iemand er getuige van is zonder te weten hoe te handelen, kan de situatie escaleren met ernstige gevolgen voor zowel de organisatie als haar werknemers. Door tijdig en veilig de situatie bespreekbaar te maken, te overleggen en de mogelijkheid tot melden te bieden, kunnen we effectief optreden tegen niet-integer gedrag. Bij niet-integer gedrag kun je denken aan:

 • Diefstal, verduistering of fraude
 • Corruptie (bijv. omkoping, machtsmisbruik of vriendjespolitiek)
 • Afpersing
 • Misbruik van informatie of organisatiemiddelen
 • Onaanvaardbare nevenactiviteiten
 • Belangenverstrengeling
kristy 25

Integriteit op de werkvloer.

Integriteit: het goede doen, ook als niemand kijkt. Met niet-integer gedrag bedoelen we alle situaties waarin iemand zich niet houdt aan de ethische normen en waarden op het werk. Je kunt onderscheid maken tussen integriteitsschendingen en misstanden. Komt het maatschappelijk belang in geding? Dan spreken we over een misstand.
De gevolgen van niet-integer gedrag op de werkvloer zijn aanzienlijk. Het kan leiden tot verhoogd ziekteverzuim, personeelsverloop, onrust, hoge kosten en imagoschade. Indien er vermoedens zijn van niet-integere handelingen op de werkvloer, of wanneer iemand er getuige van is zonder te weten hoe te handelen, kan de situatie escaleren met ernstige gevolgen voor zowel de organisatie als haar werknemers. Door tijdig en veilig de situatie bespreekbaar te maken, te overleggen en de mogelijkheid tot melden te bieden, kunnen we effectief optreden tegen niet-integer gedrag. Bij niet-integer gedrag kun je denken aan:

 • Diefstal, verduistering of fraude
 • Corruptie (bijv. omkoping, machtsmisbruik of vriendjespolitiek)
 • Afpersing
 • Misbruik van informatie of organisatiemiddelen
 • Onaanvaardbare nevenactiviteiten
 • Belangenverstrengeling
kristy 25

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor sociaal veilige werkplek.

Ik kan me voorstellen dat dit overweldigend voelt of dat je het idee hebt dat je er te weinig grip op hebt. Door je handen ineen te slaan met een extern vertrouwenspersoon word je versterkt door een objectieve blik én professionele aanpak. Iemand waarop je kunt leunen, zodat je zeker weet dat de situatie op de juiste manier wordt aangepakt – en de mensen op de juiste manier benaderd worden. Laat je zien dat je oog en oor hebt voor het bespreekbaar maken van het onbespreekbare, dan draag jij actief jouw steentje bij aan de volgende
positieve uitwerkingen:

 • Minder stress, meer werkplezier
 • Meer motivatie en concentratie
 • Minder kans op klachten zoals burn-out, PTSS en depressie (langdurige uitval)
 • Betere resultaten
 • Lager ziekteverzuim
 • Een gezond en open werkklimaat
group 22

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor sociaal veilige werkplek.

Ik kan me voorstellen dat dit overweldigend voelt of dat je het idee hebt dat je er te weinig grip op hebt. Door je handen ineen te slaan met een extern vertrouwenspersoon word je versterkt door een objectieve blik én professionele aanpak. Iemand waarop je kunt leunen, zodat je zeker weet dat de situatie op de juiste manier wordt aangepakt – en de mensen op de juiste manier benaderd worden. Laat je zien dat je oog en oor hebt voor het bespreekbaar maken van het onbespreekbare, dan draag jij actief jouw steentje bij aan de volgende
positieve uitwerkingen:

 • Minder stress, meer werkplezier
 • Meer motivatie en concentratie
 • Minder kans op klachten zoals burn-out, PTSS en depressie (langdurige uitval)
 • Betere resultaten
 • Lager ziekteverzuim
 • Een gezond en open werkklimaat
group 22
mask group 33

“Sociale veiligheid is geen overbodige luxe. Het is een must om een succesvol bedrijf te kunnen zijn”

path 64