Welkom!
Goed dat je er bent.

Mijn naam is Kristy en als gecertificeerd en LVV erkend extern vertrouwenspersoon ondersteun ik werkgevers bij het vergroten van de sociale veiligheid op de werkvloer. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een sociaal veilige werkomgeving. 

Het liefst werk ik samen met organisaties die dit serieus nemen en oog hebben voor het welzijn van hun werknemers. Ik heb namelijk de diepe overtuiging dat ieder mens de behoefte heeft om zich gezien en gehoord te voelen. Als we ons veilig voelen op onze werkplek, zitten we beter in ons vel, ervaren we meer werkplezier en blijven we vaak langer voor dezelfde organisatie werken. 

Vertrouwenswerk is maatwerk. Hoe is het vertrouwenswerk bij jullie geregeld? Hoe gaan jullie met elkaar om? In hoeverre voelen werknemers zich veilig? Samen kijken we naar wat er nodig is binnen jouw organisatie en zorgen we voor een cultuur van bespreekbaarheid waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Droom jij net als ik van een wereld waarin we meer oog hebben voor elkaar? Een wereld met meer verbinding en aandacht? Laten we er samen voor zorgen dat dit werkelijkheid wordt. Dat is namelijk mijn missie; met alle aandacht mensen zich gezien en gehoord laten voelen. 

Waarom een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is geen overbodige luxe. Door het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon geef je invulling aan de wettelijke verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en/of te beperken. Daarnaast getuigt het van goed werkgeverschap. Je geeft werknemers de mogelijkheid om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken, zodat spanningen niet onnodig oplopen en escalaties hopelijk voorkomen kunnen worden.

De inzet van een vertrouwenspersoon draagt bij aan:

  • Een sociaal veilig werkklimaat
  • Een betere sfeer op de werkvloer
  • Productiviteit van werknemers
  • Voorkoming en vermindering van escalaties 
  • Minder ziekteverzuim en verloop 
  • Werkplezier en tevredenheid
  • Besparing van tijd en kosten

Wat ik doe als vertrouwenspersoon

Opvang en ondersteuning

Voor werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag of integriteitskwesties ben ik een benaderbare, onafhankelijke gesprekspartner. Het is mijn taak om professionele opvang, begeleiding en ondersteuning te bieden aan deze werknemers. Luisteren met alle aandacht, meedenken, adviseren en informeren over mogelijke acties en (in)formele oplossingen. Ook bied ik nazorg en verwijs ik door wanneer dit nodig is. 

Voorlichting en preventie

Door het geven van informatie en voorlichting over de rol en taak als vertrouwenspersoon binnen de organisatie vergroot ik de zichtbaarheid van het vertrouwenswerk binnen de organisatie.
Daarnaast inspireer en moedig ik werknemers op een positieve manier aan om ongewenst gedrag en niet-integer handelen (op tijd) bespreekbaar te maken. Met behulp van mijn communicatiekit besteed ik veel aandacht aan bewustwording op het gebied van (on)gewenst gedrag en integriteit. 

Signaleren en advies

Als vertrouwenspersoon heb ik een signalerende rol. Ik geef gevraagd én ongevraagd advies aan directie, management en/of OR over onder andere sfeer, werkklimaat, (on)gewenst gedrag en integriteit. Ik denk actief mee en waar mogelijk geef ik concrete suggesties voor verbetermogelijkheden. Jaarlijks ontvangt de directie en (indien aanwezig) OR een jaarrapport. 

Ongewenst gedrag

 Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kan psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken.

Integriteitskwesties

Het is essentieel dat werknemers de mogelijkheid krijgen om vermoedens van niet-integer handelen tijdig en veilig bespreekbaar te maken, hierover kunnen sparren en veilig kunnen melden. 

Wettelijke kaders

Er zijn verschillende Nederlandse en internationale wetten die betrekking hebben op ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer. 

Meer over mij

Mensen omschrijven mij als toegankelijk, betrokken en ruimdenkend. Van nature mensgericht, een groot inlevingsvermogen en communicatief sterk.

Werkwijze en tarieven

Wil jij dat jouw werknemers ook toegang hebben tot een extern vertrouwenspersoon? Dat is zo geregeld. Vertrouwenswerk is maatwerk. Er is veel mogelijk.