Als extern vertrouwenspersoon heb ik een signalerende rol. Je mag als directie, management en/of OR dan ook rekenen op gevraagde én ongevraagde adviezen. Zo kijk ik mee naar de sfeer op de werkvloer, het werkklimaat, (on)gewenst gedrag en integriteit. Zie ik iets wat aandacht verdient? Dan denk ik actief mee in oplossingen. Met concrete suggesties werken we samen aan verbetering. Ook ontvangt de directie en/of OR elk jaar een rapport met belangrijke punten, zodat de resultaten helder en meetbaar zijn.