Inspiratie

Het exitgesprek: de waarheid of schone schijn?

exitgesprek

Ondertussen een bekend begrip bij de meeste bedrijven, het exitgesprek. De ervaringen zijn wisselend. Als vertrekkende werknemer heb ik verschillende exitgesprekken gevoerd. Mijn ervaring? De waarde van een exitgesprek valt en staat met: 

 • Wíe het gesprek voert 
 • Welke intentie het gesprek wordt gevoerd. 
 • Hoé het gesprek wordt gevoerd. 

Een gemiste kans

”We willen je graag uitnodigen voor het exitgesprek”. Ze was positief verrast. ‘Wat goed dat ze dit doen!’ dacht ze. Ze had eigenlijk wel de behoefte om een aantal dingen te delen in dit laatste gesprek. Dingen die haar nog van het hart moesten en waarvan ze zeker wist dat de organisatie hier beter van kon worden. Voorafgaand aan het gesprek ging ze twijfelen. Wat ga ik wel/niet delen? Wat is verstandig? Wat zou ik het allerliefst vertellen? In hoeverre ga ik écht eerlijk zijn? Namen noemen? In hoeverre heeft dit überhaupt nut? Ze besloot om open het gesprek in te gaan en vooral ter plekke te ‘voelen’ wat ze wel en niet wilde delen. Het gesprek werd gevoerd door iemand van HR. Ze kende haar niet, dit vond ze positief. Dit zorgt er in ieder geval voor dat ze objectief naar mijn verhaal kan luisteren, dacht ze. Bij binnenkomst ligt er een a4tje op tafel met vragen. Na een korte introductie werden die vragen vervolgens stuk voor stuk ‘afgevuurd’. Niet echt een verbindend gesprek, meer een interview. Voorafgaand was ze vastbesloten om vrijmoedig en openhartig het gesprek in te gaan. Echter, de zaken die ze aanhaalde, werd niet echt op doorgevraagd. Ze voelde zich niet gehoord. Niet écht. Het effect op haar? Ze sloot zich af en deelde een magere versie van de inzichten die ze had opgedaan. Een gemiste kans wat mij betreft. 

Een goed exitgesprek geeft je een spiegel, ook al wil je er soms liever niet in kijken.

Wil jij dit anders doen?
Wil jij leren van jouw vertrekkende werknemer?
Wil jij het gevoel geven dat je waarde hecht aan hun ervaringen, ideeën en inzichten?
Wil jij hen de kans geven om hun hart te luchten
 

Een uitgelezen én laatste kans

Een goed exit gesprek zorgt ervoor dat iemand met meer tevredenheid de toko verlaat. En jij niet achter blijft met lege handen, jij beschikt namelijk over waardevolle informatie die jou mogelijk kan helpen om eventueel toekomstig verloop te beperken/voorkomen.
Het exitgesprek is vaak het laatste contactmoment. De laatste indruk. In hoeverre iemand zich gezien en gehoord voelt is medebepalend voor het gevoel waarmee iemand vertrekt. Als je het mij vraagt is dit dé uitgelezen kans om waardevolle informatie te verzamelen en je laatste kans om jouw werknemer te laten vertrekken als ambassadeur van jouw bedrijf. 

 1. Inzicht in beweegredenen
  Het geeft je inzicht in de redenen van vertrek van werknemers en kunnen je helpen om je organisatie te verbeteren.
 2. Waardevolle informatie
  Vertrekkende werknemers hebben vaak waardevolle informatie over processen, samenwerking en werksfeer die ze kunnen delen. Dit is goud waard. Hier kun je als werkgever veel van leren.
 3. Toont goed werkgeverschap
  Het belangrijkste, een onafhankelijk exitgesprek is een boodschap van waardering en zorg. Het toont aan dat jullie betrokken zijn bij het welzijn en de feedback van jullie werknemers, zelfs bij het afscheid nemen. Dit kan een positieve indruk achterlaten en jullie reputatie versterken.
 4. Goed afscheid
  Het exitgesprek is (vaak) het allerlaatste gesprek. Een afsluiting van een (soms lange) periode. Als iemand tijdens het exitgesprek écht gehoord en gezien voelt, kan dit eraan bijdragen dat iemand met een fijn(er) gevoel vertrekt. Zorg dat jouw werknemers als ambassadeur vertrekken. 
zachtheid brengen in een zakelijke wereld dat is mij op het lijf geschreven

Waarom kiezen voor een onafhankelijke gesprekspartner?

Geen blinde vlekken
Een onafhankelijke gesprekspartner heeft een frisse, objectieve kijk. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker de feiten kunt onderscheiden van subjectieve ervaringen, informatie kan verzamelen en analyseren. De onafhankelijke gesprekspartner kan blanco het gesprek in stappen, dit kan blinde vlekken bloot leggen die je zelf misschien over het hoofd had gezien. 

Belangeloos en neutraal
Een onafhankelijke gesprekspartner kan belangeloos een luisterend oor bieden. Vanuit een neutrale rol. Werknemers zullen over het algemeen meer veiligheid voelen om ‘vrijuit’ te praten. Een onafhankelijke gesprekspartner kan zich focussen op het écht begrijpen van de redenen van vertrek en op het geven van advies aan de organisatie.

Haal het maximale resultaat uit het exit gesprek? Ik help je daar graag bij. Dus, gaat iemand richting de uitgang? Bel me gerust.

Lees ook…